Eiendommens mangfold

Vi huser i dag et mangfold av virksomhet med bl.a. Qvænbrygg, Kaliber, Iss, Kjøkkenhuset Vadsø, Fast Byggservice og Haltos Servicesenter.

For tiden har vi ledig;

kontorlokaler som passer for 8 - 16 ansatte

verksted/lager for motorsykkel e.l.

pallelagring 

Kontakt:    Arve Wandsvik    402 33 802    arve@vadso.as